Hoe wordt je marktondernemer op het Waterlooplein?

Wat heeft u hiervoor nodig:


  • Een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Voor een niet EU-ingezetene, een bewijs om arbeid te mogen verrichten in Nederland;
  • Markt- en straathandel, bewijs van inschrijving om binnen de gemeente Amsterdam ambulante handel te kunnen uitoefenen heeft u een geldig bewijs van inschrijving nodig. Afhankelijk van het soort handel heeft u ook nog een vergunning nodig als marktkoopman, staan plaatshouder of venter. Deze vraagt u aan in het stadsdeel waarin u wilt gaan werken;
  • Geldig woon/verblijf adres in Nederland;
  • Voor het aanvragen van een Bewijs van inschrijving moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

U moet persoonlijk langskomen bij de publieksbalie afdeling Marktzaken, waar uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Het bewijs is gedurende één kalenderjaar geldig en moet jaarlijks worden verlengd. Van de verlenging wordt u schriftelijk in kennis gesteld. Het bewijs van inschrijving is persoonlijk. Het is derden niet toegestaan hiervan gebruik te maken. Wanneer u in het bezit bent van een bewijs van inschrijving is het mogelijk dat uw echtgeno(o)t(e) of levenspartner of anders een zogenaamde partnerkaart aanvraagt.


Kosten vergunningen (leges 2018)

Inschrijving register                 € 46,50

Vervangerskaart                       € 22,50

Jaarlijkse verlenging                € 46,50

Wijzigingen / Verlies                € 22,50


Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over inschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling Marktzaken, het telefoonnummer is 14020

Adres:
Amstel 1
Balie 25
Amsterdam (Centrum)
1011PN

Op het Waterlooplein is plek voor ervaren én startende ondernemers.