In de handel worden veel woorden gebruikt die afgeleid zijn van het Joodse taal of Bargoens. Een “joetje” is wel bekend bij de meeste mensen maar wat is een lammetje, heitje, meier of rug. Om hier wat bekendheid aan te geven en om meteen te begrijpen wat de koopman bedoelt met ” 7 stuiver” een kleine cursus in de vorm van een woordenlijst.